ISSN 2657-9596
Simon Krisztian

Doktorant na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W roku 2015 był zastępca redaktora naczelnego Zielonego Magazynu Europejskiego. Posiada doświadczenie pracy przy międzynarodowej pomocy rozwojowej w Laosie i Kirgistanie. Od roku 2005 pisze artykuły o tematyce europejskiej i międzynarodowej w szeregu publikacji węgierskich, niemieckich oraz anglojęzycznych.