ISSN 2657-9596
Akınhay Osman

Osman Akınhay jest pisarzem i tłumaczem, redaktorem w wydawnictwie Agora i magazynie książkowym „Mesele”. Autor licznych tekstów o protestach w obronie parku Gezi. Twitter: @osmanakinhay.