ISSN 2657-9596
Lyall Sarah

Sarah Lyall jest ekspertką w New Economics Foundation (Fundacji Nowej Ekonomii), zajmuje się takimi kwestiami jak doświadczenie ubóstwa, nierówności zdrowotne, czas pracy i bezpieczeństwo socjalne. Twitter: @sarahglyall.