ISSN 2657-9596
Paca Michał

rzedsiębiorca, edukator ekologiczny, mówca motywacyjny.
Od 2000 r. Zajmuje się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną. Jest praktykiem, nie teoretykiem. Zaczynał w firmie swojego ojca. To właśnie tam wszedł na ścieżkę robienia pozytywnych rzeczy dla otoczenia. Jak sam mówi: „Przynajmniej takich, które naprawiają błędy naszej cywilizacji”.

Testuje pomysły w skali biznesowej i prywatnej. Po godzinach ratuję klimat zalesiając tereny w Polsce, pomaga młodym ludziom odnaleźć sens życia i właściwą dla nich ścieżkę kariery oraz wspiera inne projekty, w które wierzy, że mają sens dla pokolenia naszych praprawnuków.