ISSN 2657-9596
Simms Andrew

Andrew Simms jest badaczem związanym z New Economics Foundation, autorem kilku książek, w tym m.in.: „Ecological Debt”, „Tescopoly”, „Cancel the Apocalypse”.