ISSN 2657-9596
Błesznowski Bartłomiej

Bartłomiej Błesznowski – członek Kooperatywy Spożywczej Dobrze. Historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej, badacz idei kooperatyzmu oraz propagator nowych form ekonomii społecznej, współtwórca społecznej inicjatywy badawczej „Laboratorium kooperacji” (2014-2017). Od kilku lat wraz z Aleksandrą Bilewicz wydaje serię książek w ramach projektu „Tradycje polskiego kooperatyzmu”. Redagował m.in. książki: „Cooperativism and Democracy. A Selected Works of Polish Thinkers” (Brill, Leiden-Boston 2018), „Socjologia stosowana. Tradycje naukowe kooperatyzmu w Polsce w XX wieku” (razem z A. Bilewicz, Oficyna wydawnicza, Warszawa 2020), w najbliższym czasie ukaże się zaś pod jego redakcją (wraz z Cezarym Rudnickim) tom „Metaphysics of Cooperation. Edward Abramowski’s Social Philosophy. With Selection of His Writings” (Brill, Leiden-Boston, 2023).