ISSN 2657-9596
Weathers Cliff

Cliff Weathers jest członkiem redakcji AlterNetu, zajmuje się ekologią i sprawami konsumenckimi. Wcześniej był zastępcą redaktora naczelnego „Consumer Report”. Publikował też m.in. w pismach „Salon”, „Car and Driver”, „Playboy” czy „Detroit Monthly”. Twitter: @cliffweathers.