ISSN 2657-9596
Ziegler Jean

Jean Ziegler w latach 2000-2008 pełnił funkcję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności, aktualnie wchodzi w skład Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ i jest autorem książki „Geopolityka głodu” (Książka i Prasa, Warszawa).