ISSN 2657-9596
Gołębiewski Jakub

Jakub Gołębiewski jest radnym Rady Okręgu w Toruniu. Tato 8-letniej Jadwigi i 2-miesięcznego Tadeusza. Wspiera rozwój żeglugi na Wiśle, dorywczo pracuje jako sternik na jachtach żaglowych.