ISSN 2657-9596
Młodawska Agata

Agata Młodawska jest socjolożką, współzałożycielką i redaktorką „Nowych Peryferii”. Mieszka w Hiszpanii.