ISSN 2657-9596
Ben-Artzi Jonathan

Jonathan Ben-Artzi jest matematykiem z Uniwersytetu w Cambridge. Jako młody Izraelczyk odmówił służby wojskowej, za co został skazany na ponad rok więzienia.