ISSN 2657-9596
Myśliwski Grzegorz

Grzegorz Myśliwski – historyk, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią gospodarczą, historią
kultury średniowiecza i wczesnej nowożytności oraz społeczeństwami tradycyjnymi.