ISSN 2657-9596
Kołakowska Joanna

Joanna Kołakowska jest aktywistką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego