ISSN 2657-9596
Jones Tim

Tim Jones odpowiada za kwestie programowe i organizacyjne w Jubilee Debt Campaign – organizacji działającej na rzecz anulowania długów Trzeciego Świata i skutecznej walki z ubóstwem.