ISSN 2657-9596
Szeremeta Andrzej

Andrzej Szeremeta jest koordynatorem ds. prawodawstwa dotyczącego żywności w Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) w Brukseli.