ISSN 2657-9596
Granados_Ceja Jose_Luis

José Luis Granados Ceja jest niezależnym dziennikarzem i fotoreporterem. Koncentruje się na współczesnych kwestiach politycznych, szczególnie tych, które dotyczą oddolnych wysiłków mających na celu zmianę społeczną, zajmuje się też kwestiami ruchów społecznych i pracowniczych w Ameryce Łacińskiej.