ISSN 2657-9596
Kłusek Tomasz

student Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, działa w Zielonych 2004, lubelskim Klubie Krytyki Politycznej oraz Demokratycznym Zrzeszeniu Studenckim.