ISSN 2657-9596
Szymielewicz Katarzyna

Katarzyna Szymielewicz jest prawniczką, współzałożycielką i dyrektorką Fundacji Panoptykon. Twitter: @szymielewicz