ISSN 2657-9596
Biernat Jakub

student prawa na UMCS, działa w lubelskim Klubie Krytyki Politycznej, członek Rady Krajowej Zielonych 2004, publicysta „Zielonych Wiadomości”.