ISSN 2657-9596
Skubała Piotr

Piotr Skubała jest profesorem nauk biologicznych, pracownikem Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, ekologiem, etykiem środowiskowym, akarologiem, popularyzatorem nauki, edukatorem ekologicznym, działaczem na rzecz ochrony przyrody i aktywistą klimatycznym. Jest autorem 260 artykułów naukowych i popularno-naukowych i kilku książek. Współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi. Dwukrotny laureat nagrody „Zielonego Czeku” WFOŚiGW w Katowicach, organizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI” w Katowicach, organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach, ethic expert w Komisji Europejskiej w Brukseli, członek komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska. Jest autorem comiesięcznych artykułów w miesięczniku „AURA – Ochrona środowiska” oraz „Dzikie Życie”.