ISSN 2657-9596
Karbowska Monika

feministka, lewicowa działaczka polska we Francji i Europie, członkini Koordynacji Europejskiej Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (Komitetu na rzecz Anulowania Długów Trzeciego Świata).