ISSN 2657-9596
Ilkowski Filip

Filip Ilkowski – pracownik Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, działacz Pracowniczej Demokracji i Związku NauczycielstwanPolskiego w UW;nwspółorganizatorbprotestów antywojennych
i antyrasistowskich, autor m.in. „Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych” (2015)