ISSN 2657-9596
Nawratek Kasia

Kasia Nawratek jest pisarką i architektką, pochodzi z Katowic, pracuje w Wielkiej Brytanii.