ISSN 2657-9596
Zienkiewicz Aleksandra

Aleksandra Zienkiewicz jest przewodniczącą wrocławskiego Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, aktywistką wrocławskich ruchów miejskich.