ISSN 2657-9596
Dewhirst Hannah

Hannah Dewhirst – odpowiedzialna za członkostwo w organizacji Rethiking Economics, studentka programu Pokój i Konflikt na Uniwersytecie Manchesterskim. Wcześniej ukończyła studia na kierunku Filozofia, Polityka i Ekonomia na Uniwersytecie w Oxford. Brała czynny udział w kampaniach dot. płacy minimalnej i ograniczenia zużycia paliw kopalnianych.