ISSN 2657-9596
Mergler Lech

Lech Mergler jest publicystą i działaczem społecznym, zaangażowanym w ruchy miejskie. Współtwórca stowarzyszeń: My-Poznaniacy i Prawo do Miasta oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Pomysłodawca i współautor książki „Anty-Bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”.