ISSN 2657-9596
Gubernat Barbara

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW, naukowo i zawodowo zajmuje się ochroną prywatności i danych osobowych