ISSN 2657-9596
Lechat Benoît

Benoît Lechat (1960-2015) był belgijskim dziennikarzem i działaczem ekologicznym, pierwszym redaktorem naczelnym „Green European Journal”.