ISSN 2657-9596
Dąbrowska Ilona

Ilona Dąbrowska, była nauczycielka polskiej szkoły za granicą, matka dziecka uczęszczającego do SPK.