ISSN 2657-9596
Rosenfeld Steven

Steven Rosenfeld pisze o kwestiach dotyczących demokracji dla portalu AlterNet, jest autorem książki „Count My Vote: A Citizen’s Guide to Voting” (2008).