ISSN 2657-9596
Środa Magdalena

etyczka, filozofka, publicystka, feministka. Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”, redaktorka „Przeglądu Filozoficznego” i „Etyki”. Autorka licznych książek, m.in. Kobiety i Władza (2009). W latach 2004–2005 pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.