ISSN 2657-9596
Poland ClientEarth

Fundacja ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Ma biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. www.clientearth.org/pl/.