ISSN 2657-9596
Joniewicz Tadeusz

Ekspert ds. zrównoważonych zamówień publicznych w Fundacji CentrumCSR.PL. Koordynator projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.