ISSN 2657-9596
Rogozińska Anna

pracuje w Narodowym Centrum Kultury w redakcji portalu „Platforma Kultury”. Związana z Instytutem Kultury Polskiej UW. Prowadzi warsztaty z wykorzystywania nowych technologii w działaniach animacyjnych.