ISSN 2657-9596
Markoff Justyna

Prezeska Zarządu Wytwórni Inicjatyw Twórczych, posiada 11 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi przy projektach międzynarodowych oraz firmie Malinowski & Partners koordynując studia podyplmowe Administracja i Zarządzanie oraz Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej.

Ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania innowacjami w tym posługiwania się narzędziem SAT uznanym w ramach porozumienia z Europejskim Komitetem Standaryzacji i opracowanym w ramach projektu IMProve, koordynowanego przez amerykańskiego eksperta zarządzania projektami Andrewa Thomasa Kearney’a.

Należy do polskiej sieci EuroPeers, ambasadorów Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.