ISSN 2657-9596
Majewska Ewa

Ewa Majewska jest filozofką, feministką, autorką książki Feminizm jako filozofia społeczna.