ISSN 2657-9596
Pereira Richard

Richad Pereira jest politykiem Partii Zielonych Kanady. Był rzecznikiem partii ds. pracowniczych.