ISSN 2657-9596
Tudor Owen

Owen Tudor jest szefem działu zajmującego się Unią Europejską oraz stosunkami międzynarodowymi w brytyjskim Kongresie Związków Zawodowych (Trades Union Congress – TUC).