ISSN 2657-9596
Johnson Darren

Darren Johnson jest działaczem Partii Zielonych Anglii i Walii, od 2000 r. radnym Londynu, a od 2002 r. również radnym londyńskiej dzielnicy Lewisham, gdzie mieszka wraz z partnerem. Dwukrotnie była kandydatem Zielonych na burmistrza Londynu. Twitter: @DarrenJohnsonAM.