ISSN 2657-9596
Peteinaki Maria

Maria Peteinaki studiowała architekturę na National Technical University of Athens. Mieszka w Atenach, tam również pracuje w firmie architektonicznej.