ISSN 2657-9596
Wojciechowicz Klaudia

Klaudia Wojciechowicz jest artystką, doktorantką na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (Republika Czeska), działaczką Inicjatywy Obywatelskiej „GMO to nie to”.