ISSN 2657-9596
Rodzinka Marcin

Marcin Rodzinka jest specjalistą zdrowia publicznego, studentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem zarządu Instytutu Podkarpackiego. Twitter: @marcinrodzinka.