ISSN 2657-9596
Lakner Zoltan

Studiował politologię oraz politykę społeczną. Pracuje jako analityk i doradca. Regularny komentator dzienników i tygodników. Wykładowca na Uniwersytecie Eötvösa Loránda oraz na Uniwersytecie Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika politycznego 168 Óra.