ISSN 2657-9596
Jagodzinski Romuald

Romuald Jagodziński jest badaczem w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych, zajmującym się partycypacją pracowniczą na szczeblu unijnym.