ISSN 2657-9596
Dryjańska Ewa

Ewa Dryjańska jest doktorantką w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarką, organizatorką spotkań i konferencji związanych z Japonią.