ISSN 2657-9596
Bożek Jacek

Jacek Bożkiem jest działaczem ekologicznym, założycielem i liderem Klubu Gaja. W latach 2003-2004 był pierwszym przewodniczącym partii Zieloni 2004.