Popławska Magda

Magdalena Popławska – socjolożka, animatorka kultury, działaczka poznańskiej kooperatywy
spożywczej oraz ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska.