ISSN 2657-9596
Arendarczyk Teresa

Teresa Arendarczyk jest pielęgniarką, działa w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.