ISSN 2657-9596
Sołtysiak Aleksandra

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak jest działaczką Stowarzyszenia Kobiet Konsola, współorganizatorką poznańskich Dni Równości i Tolerancji oraz poznańskich Manif.