ISSN 2657-9596
Murphy Michelle

Michelle Murphy jest analityczką Social Justice Ireland, zajmującą się m.in. kwestiami rozwoju obszarów wiejskich, trwałego i zrównoważonego rozwoju, dystrybucji dochodów oraz edukacji.